Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Pszczynie

Pszczyna, Hallera 7

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Pszczynie jest organem administracji niezespolonej, który zajmuje się nadzorem zdrowia publicznego.

Do jego zadań należą:

  • działania mające na celu zwalczanie chorób zwierząt

  • przeprowadzenie kontroli weterynaryjnej w handlu

  • przeprowadzanie weterynaryjnej kontroli na przejściu granicznym

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Pszczynie zajmuje się także ochroną przyrody poprzez nadzór nad utrzymywaniem zwierząt dzikich i obrotu nimi.

Informacje znajdują się na stronie internetowej Inspektoratu.

podobne firmy