Komenda Powiatowa Policji w Pszczynie

Pszczyna, ul. Księdza Biskupa Bogedaina 18

Komenda Powiatowa Policji w Pszczynie nadzoruje działania jednostek policji w granicach powiatu. Jednostka natomiast podlega pod Komendę Wojewódzką Policji w Katowicach.

Komenda powiatowa jest niezależna w kwestii m.in.:

  • przekształcania komórek w komendzie miejskiej

  • tworzenia podległego komisariatu

  • likwidacji komórek w podległym komisariacie

Pośród zadań Komendy Powiatowej Policji w Pszczynie wymienić należy:

  • realizacja we współpracy z lokalnym samorządem programów prewencyjnych dotyczących informowania o przestępstwach,

  • identyfikacja osób

  • ochrona bezpieczeństwa w komunikacji publicznej

  • zapewnienie porządku w ruchu na drogach przez jego kontrolę

Jeżeli widzisz coś zagrażającego życiu twojemu lub innych osób, zadzwoń pod numer alarmowy 997 lub 112.