Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej Pszczyna

Pszczyna, Górnośląska 7

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Pszczynie jest jednostką organizacyjną Państwowej Straży Pożarnej, umundurowanej formacji, wyposażonej w specjalistyczny sprzęt i środki.

Jej nadrzędny cel to ochrona życia, zdrowia lub mienia poprzez:

  • działania ratownicze

  • gaszenie pożarów

  • ratownictwo chemiczne

  • ratownictwo techniczne

  • udzielanie pierwszej pomocy

Jako zadania Komendy Powiatowej PSP w Pszczynie można wymienić na przykład:

  • dysponowanie oraz kierowanie siłami i środkami krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego na obszarze powiatu

  • kierowanie jednostek PSP z obszaru powiatu do akcji ratowniczych i humanitarnych poza granicę państwa

  • opracowywanie planów ratowniczych na obszarze powiatu

  • inicjowanie przedsięwzięć w zakresie kultury fizycznej i sportu na obszarze powiatu

Jeśli zauważysz pożar, jesteś świadkiem wypadku lub innego zdarzenia wymagającego interwencji straży pożarnej, zadzwoń pod 112 lub 998.