Reforma edukacji w Dąbrowie Górniczej
[6/12]

Reforma edukacji w Dąbrowie Górniczej

Liczba gimnazjów: 14. Liczba uczniów: 2533. Liczba pracowników: 304,38 etatów nauczycieli, 22,74 etatów urzędniczych, 123,89 etatów pracowników i obsługi.

Gimnazja działające w zespołach przy szkołach podstawowych czy szkołach średnich zostaną w nie wcielone. Cztery samodzielne gimnazja (nr 1, 10, 4, 9) zostaną połączone z SP. Dwa gimnazja zostaną całkowicie wygaszone w 2019.