Reforma edukacji w Częstochowie
[5/12]

Reforma edukacji w Częstochowie

Liczba gimnazjów prowadzonych przez miasto: 22. Liczba uczniów w nich: 4766. Liczba pracowników (nauczycieli i pracowników administracji i obsługi) - 952.

Częstochowscy radni już podjęli uchwałę dotyczącą przekształceń szkół średnich. Nie udało się dojść do porozumienia w przypadku gimnazjów i szkół podstawowych. Wiadomo, że samodzielnie działające gimnazja zmienią się w SP. Sporna sytuacja dotyczy gimnazjów nr 9 i 17.