Reforma edukacji w Chorzowie
[4/12]

Reforma edukacji w Chorzowie

Liczba gimnazjów: 15. Liczba uczniów: 3168. Liczba pracowników: 270.

Samodzielne gimnazja zostaną przekształcone w podstawówki. Zespoły gimnazjum-LO zostaną samodzielnymi liceami. Wygaszone zostanie Gimnazjum nr 1 (brak dzieci w rejonie).