Reforma edukacji w Bytomiu
[3/12]

Reforma edukacji w Bytomiu

Liczba gimnazjów: 18. Liczba uczniów: 3581. Liczba pracowników: 821 etatów nauczycieli, 82 etaty administracji, 187 etatów obsługi.

Wygaszone zostanie Gimnazjum nr 6. W SP przekształcą się 3 gimnazja. 4 samodzielne gimnazja zostaną włączone do SP. 3 zespoły szkół zamienią się w SP, kolejne 3 zamienią się w 4-letnie LO. Gimnazjum dla dorosłych stanie się SP dla dorosłych.