Reforma edukacji w Bielsku-Białej
[2/12]

Reforma edukacji w Bielsku-Białej

Liczba gimnazjów: 23. Liczba uczniów: 3852. Liczba pracowników: 308 etatów nauczycieli, 80 etatów administracji i obsługi. Zgodnie z projektem, 7 gimnazjów zostanie wcielonych do szkół podstawowych.

2 zostały wcielone do LO. Gimnazja działające w budynkach odrębnych

zostaną włączone do szkół podstawowych w danych obwodach.