Konkurs na przygotowanie koncepcji zagospodarowania Głowicy Wschodniej ogłosiła Jastrzębska Spółka Węglowa. W konkursie wzięły udział 22 zespoły dwuosobowe, studenci 4 semestru studiów inżynierskich. Znamy już wyniki tego konkursu, aby hałda w Pawłowicach przestała straszyć

Hałda w Pawłowicach należy doKWK Pniówek obejmuje powierzchnię ok. 19 ha gruntów Skarbu Państwa będących w użytkowaniu wieczystym JSW S. A. KWK Pniówek oraz Zakładu Logistyki Materiałowej powstałych podczas drążenia szybów.

Obszar jest w większości zalesiony samosiejkami, porośnięty zielenią niską i krzewami – w chwili obecnej jest nieużytkiem. Planuje się zagospodarowanie całoroczne tego terenu na cele rekreacyjno-sportowe dla mieszkańców Gminy Pawłowice. W marcu Gmina Pawłowice i JSW S.A. podpisały list intencyjny w tej sprawie.

Hałda w Pawłowicach znajduje się przy osiedlu Pawłowice zamieszkiwanym przez 6 tysięcy osób, głównie górników i ich rodziny.

Gmina Pawłowice po uzyskaniu dofinansowania przejmie hałdę aby ją zagospodarować.
A tak hałda w Pawłowicach będzie wyglądać okiem zwycięzcy konkursu

I nagroda: park sportowo-rekreacyjny
Autorzy: Aleksandra Haręźlak, Łukasz Iwan
Charakter:
Park ma charakter rekreacyjny z wieloma funkcjami służącymi zabawie i grom sportowym. Proponowane różne elementy małej architektury.


Przy wejściu od strony Pd zgromadzono boiska i strzelnicę. W części centralnej zaproponowano tor BMX mający stanowić atrakcję zarówno dla zawodników jak i dla widzów.

Po północnej stronie bocznicy zaproponowano plac do paintballa. Ograniczono prace ziemne dostosowując układ ścieżek do różnic wysokości. Ścieżki umożliwiają wchodzenie schodami lub równolegle rampami.
∨ Czytaj dalej

Układ drogowy jest swobodny, podobnie jak kompozycja zieleni. Grupy zieleni skomponowano rozplanowując w sposób celowy akcenty z drzew o barwnych liściach. Zagospodarowanie parku pozwala na etapowanie realizacji.

Elementy: parkingi/terenowe punkty informacyjne/ fontanna/ pergole/wystawy czasowe/tor BMX/ ścieżka rowerowa/ścianka wspinaczkowa/drobne punkty gastronomiczne/mostki nad rowem odwadniającym/kwietniki/pole piknikowe/górki widokowe/mostek nad bocznicą/ścieżka zdrowia/ paintball/basem ze sterowanymi stateczkami/boiska/korty/strzelnica/pawilon wejściowy.

Komentarze (0)

Podane dane osobowe będą przetwarzane przez POLSKAPRESSE Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Podanie danych jest dobrowolne. Pozostałe informacje na temat celu i zakresu przetwarzania danych osobowych oraz Twoich praw znajdziesz w regulaminie. Dodając komentarz akceptujesz regulamin.

Zaloguj się / Zarejestruj się!

Brak komentarzy. Możesz być pierwszy!