Konkurs na przygotowanie koncepcji zagospodarowania Głowicy Wschodniej ogłosiła Jastrzębska Spółka Węglowa. W konkursie wzięły udział 22 zespoły dwuosobowe, studenci 4 semestru studiów inżynierskich. Znamy już wyniki tego konkursu, aby hałda w Pawłowicach przestała straszyć

Hałda w Pawłowicach należy doKWK Pniówek obejmuje powierzchnię ok. 19 ha gruntów Skarbu Państwa będących w użytkowaniu wieczystym JSW S. A. KWK Pniówek oraz Zakładu Logistyki Materiałowej powstałych podczas drążenia szybów.

Obszar jest w większości zalesiony samosiejkami, porośnięty zielenią niską i krzewami – w chwili obecnej jest nieużytkiem. Planuje się zagospodarowanie całoroczne tego terenu na cele rekreacyjno-sportowe dla mieszkańców Gminy Pawłowice. W marcu Gmina Pawłowice i JSW S.A. podpisały list intencyjny w tej sprawie.

Hałda w Pawłowicach znajduje się przy osiedlu Pawłowice zamieszkiwanym przez 6 tysięcy osób, głównie górników i ich rodziny.

Gmina Pawłowice po uzyskaniu dofinansowania przejmie hałdę aby ją zagospodarować.
A tak hałda w Pawłowicach będzie wyglądać okiem zwycięzcy konkursu

I nagroda: park sportowo-rekreacyjny
Autorzy: Aleksandra Haręźlak, Łukasz Iwan
Charakter:
Park ma charakter rekreacyjny z wieloma funkcjami służącymi zabawie i grom sportowym. Proponowane różne elementy małej architektury.


Przy wejściu od strony Pd zgromadzono boiska i strzelnicę. W części centralnej zaproponowano tor BMX mający stanowić atrakcję zarówno dla zawodników jak i dla widzów.

Po północnej stronie bocznicy zaproponowano plac do paintballa. Ograniczono prace ziemne dostosowując układ ścieżek do różnic wysokości. Ścieżki umożliwiają wchodzenie schodami lub równolegle rampami. Układ drogowy jest swobodny, podobnie jak kompozycja zieleni. Grupy zieleni skomponowano rozplanowując w sposób celowy akcenty z drzew o barwnych liściach. Zagospodarowanie parku pozwala na etapowanie realizacji.

Elementy: parkingi/terenowe punkty informacyjne/ fontanna/ pergole/wystawy czasowe/tor BMX/ ścieżka rowerowa/ścianka wspinaczkowa/drobne punkty gastronomiczne/mostki nad rowem odwadniającym/kwietniki/pole piknikowe/górki widokowe/mostek nad bocznicą/ścieżka zdrowia/ paintball/basem ze sterowanymi stateczkami/boiska/korty/strzelnica/pawilon wejściowy.

Komentarze (0)

Podane dane osobowe będą przetwarzane przez Polska Press Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Podanie danych jest dobrowolne. Pozostałe informacje na temat celu i zakresu przetwarzania danych osobowych oraz Twoich praw znajdziesz w regulaminie. Dodając komentarz akceptujesz regulamin.

Zaloguj się / Zarejestruj się!

Brak komentarzy. Możesz być pierwszy!